Gå till innehåll

Sorteringsanläggning för en effektiv materialhantering

Som e-handlare i dagens samhälle har man säkerligen koll på att tid är a och o. Ledtiderna blir allt snabbare och kunderna ställer allt högre krav på snabb hantering och snabb leverans av produkter. Genom att implementera automatiserade system, som en sorteringsanläggning, kan man effektivisera materialhanteringen och därmed korta ledtiderna.

Sorteringsanläggning

Kundanpassade sorteringsanläggningar som effektiviserar materialhantering

Att effektivisera materialhanteringen med en sorteringsanläggning underlättar den interna logistiken och effektiviserar processen. Implementering av automatiserade system kan personalen ägna sig åt mer värdefulla arbetsuppgifter vilket även leder till att man kan minska sin ledtid.

SGA Conveyor är ett företag som specialiserar sig på att effektivisera materialhantering hos olika företag inom e-handelssektorn. Företaget erbjuder anpassade lösningar till sina kunder och är en stark aktör inom automation och sorteringsanläggningar. SGA Conveyor Systems designar och tar fram kundanpassade sorteringsanläggningar efter sina kunders behov.

Sorteringsanläggningar åt svenska e-handeln

SGA Conveyor Systems är ett företag som har sitt huvudkontor i Kinna och som levererar lösningar för materialhantering, som transportsystem och sorteringsanläggningar. Företaget grundades 1990 och var till en början främst inriktad på att effektivisera produktionen och transporten av material åt industri- och verkstadsföretag. Under 2000-talet expanderade verksamheten och idag är paketsortering åt e-handeln företagets största område.

Stor framgång inom transportsystem och sorteringsanläggningar

De senaste åren har varit en period av stor tillväxt och SGA har blivit en stor aktör på marknaden som ofta anlitas av etablerade e-handelsföretag.

Genom att anpassa lösningar inom transportsystem och sorteringsanläggningar effektiviserades verksamheten för e-handlarna. Genom smarta logistiklösningar förbättrades den interna logistiken och lönsamheten ökar.

I alla projekt som SGA utför finns de med från början till slut. De har kompetens inom både mekanik och automatik, vilket gör att de kan erbjuda helheten med kompletta lösningar. Genom att ha en effektiv intern logistik så kan man som e-handelsföretag spara tid vilket också bidrar till en ökad lönsamhet. Genom att se över vad företaget har för behov, kan man hitta specifika åtgärder som kan göra systemet mer tidseffektiv. Kanske behövs en mer effektiva transport med nya transportband eller så behövs mer kvalificerade, automatiserade sorteringsanläggningar.