Gå till innehåll

Lönar det sig att tänka bioenergi nu när oljepriset är så lågt?

Priserna på olja är idag lägre än på mycket länge, och senast vi såg prisnivåer av detta slag var i början av 2000-talet. Detta på verkar naturligtvis klimatpolitiken, som på senare år haft ett globalt fokus på alternativa energikällor såsom bioenergi, biobränsle och vindkraft.

Stort fokus på alternativa energikällor

I Sverige har koldioxidutsläppen de senaste decennierna minskat, vilket till stor del beror på de höga oljepriserna som har minskat användandet. Genom att oljan har varit så dyr, har kreativiteten flödat och prioriterats, och energisnålare lösningar för bostäder och bilar har varit en stående punkt på agendan. Vindkraft och bioenergi har haft ett stort fokus, vilket har gett resultat i form av smartare energilösningar på många plan.

När priset på olja nu vänder och går ner, finns det mycket som tyder på att dessa trender och processer stoppas eller i alla fall inte fortgår i samma hastighet som tidigare. Billigare olja står för billigare bensin och diesel, vilket leder till ökad användning av olja och högre koldioxidutsläpp. Det kan också betyda minskad lönsamhet för förnybar energi och kan därmed vara en dålig nyhet för klimat och den globala miljön. Men det finns också positiva effekter med att oljepriset går ner och detta ligger i att inga nya investeringar och lösningar för oljeutvinningar och oljefyndigheter kommer prioriteras så långe priserna ligger på denna låga nivå.

Olja är och förblir en begränsad resurs

Eftersom olja är en begränsad resurs, innebär det snart att det kommer att sina i dagens utgrävda brunnar, varpå det återigen blir aktuellt med alternativa energikällor. Paradoxalt nog kan det alltså vara goda nyheter för klimatet att världsmarknadspriset på olja har halverats. Den billiga oljan kan vara en chans som rätt aktörer kan utnyttja på ett smart sätt för framtidens globala miljö.

Svaret är alltså ja, det lönar sig definitivt att fortsätta tänka på bioenergi även i dessa dagar, eftersom utvecklingen kommer att vända oavsett oljeprisernas utveckling. Det är helt enkelt inte hållbart eller ens möjligt att lägga all krut på olja som den största energitillgången, eftersom priserna dels svänger som det är ett tydligt exempel på i dagsläget, men även eftersom resurserna är tydligt begränsade. Biobränsle och dess likar är och förblir framtiden för ett hållbart samhälle och oljan behöver ersättas även om den är billig för tillfället. Det globala klimatet och den framtida generationens energiförsörjning gör att bioenergi är ett högst verkligt alternativ som bör prioriteras även med dagens låga oljepriser.